จังหวัดพัทลุงเข้มที่พักนักเดินทาง (Home Lodge ) ผู้ประกอบการต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน

พัทลุง-จังหวัดพัทลุงเข้มที่พักนักเดินทาง (Home Lodge ) ผู้ประกอบการต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน

 

 

ที่จังหวัดพัทลุงทางกรมการท่องเที่ยวได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยมีนายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่ร่วมติดตามประเมินและอำนวยความสะดวก

 

 

ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักท่องเที่ยว (Home Lodge) เพื่อพัฒนาคุณภาพที่พักของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กและชุมชน ตลอดจนกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง กรมการท่องเที่ยวจึงได้จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 44 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 33 แห่ง

 

 

ซึ่งสำหรับที่นักเดินทางที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ปรับปรุงเพื่อจะได้มีประสิทธิภาพในการรองรับนักเดินทางที่จะเข้าสู่เมืองพัทลุงต่อไป

 

 

 

 

ข่าวที่น่าติดตาม