โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(แผนกมัธยมศึกษา) จัดการเรียนในระบบออนไลน์ MC Online Classroom 2020

ลำพูน – โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(แผนกมัธยมศึกษา) จัดการเรียนในระบบออนไลน์ MC Online Classroom 2020

 

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.63 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(แผนกมัธยมศึกษา) เลขที่ 19/1 ถนนมงฟอร์ต ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภารดา สุรกิจ ศรีสราลกุลวงศ์ ผอ.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วย รอง ผอ.ฯ , คณะผู้บริหารฯ และคณะมาสเซอร์ นำคณะสื่อมวลชนทั้ง จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในระบบการเรียนการสอนระบบออนไลน์ MC Online Classroom 2020

“โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย” ก้าวสู่สังคมยุคดิจิทัล จัดระบบการเรียนการสอนระบบออนไลน์ MC Online Classroom 2020 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2562 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงด้านการศึกษา ส่งผลให้อาจารย์และนักเรียนไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียน หรือร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆได้

จากสถานการณ์ดังกล่าว การเรียนผ่านระบบออนไลน์ จึงเป็นรูปแบบการเรียนยุคใหม่ ที่ตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบัน เป็นการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เชื่อมต่อระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถโต้ตอบได้ทันที เหมือนกับได้เข้าห้องเรียนไปเจอผู้สอนแบบตัวต่อตัว และสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้ โดยการใช้เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย และในปี 2563 ทางโรงเรียนจะจัดสร้างห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของ COVID-19 การเรียนการสอนด้วย MC Online Classroom จึงถูกผลักดันให้เกิดขึ้นเร็วกว่ากำหนดจากแผนที่วางไว้

โดยหลังจากที่โรงเรียนได้ทำการวิเคราะห์ ถึงผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนใหม่ โดยให้อาจารย์ผู้สอนจัดการสอนเป็นแบบออนไลน์ (Online Learning) ตามปกติผู้สอนบางส่วน ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อยู่แล้ว จึงทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และสามารถจัด Online Classroom ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สอน โดยการฝึกอบรมทางด้านการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง ในช่วงระยะเวลา 1-2 ปี ที่ผ่านมา ทำให้ผู้สอนมีทักษะและสามารถปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ร่วมกัน

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจะดำเนินการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ช่วงเดือนเม.ย. 63 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 จะคลี่คลายลง และหลังจากนั้นการเรียนผ่านระบบ MC Online Classroom จะถูกปรับเป็นการเรียนเสริม-เพิ่มความรู้ให้กับผู้เรียน โดยไม่จำกัดเนื้อหา เวลา และสถานที่ สามารถตอบโจทย์การเรียนการสอนในปัจจุบัน และพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทุกคน ได้เข้าสู่การเรียนรู้ ก้าวสู่สังคมยุคดิจิทัลต่อไป..

อนึ่ง..ภารดา ความหมายคือ บุรุษที่เป็นสมาชิกคณะนักบวชคาทอลิก
มาสเซอร์ ความหมายคือ อาจารย์ผู้ชาย

______________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน
ข้อมูล : โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(แผนกมัธยมศึกษา)

ข่าวที่น่าติดตาม