พก. ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ต้นแบบ ครั้งที่ 2 ที่ จ. สตูล

พก. ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ต้นแบบ ครั้งที่ 2 ที่ จ. สตูล

วันนี้ (16 พ.ย. 63) เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล รองอธิบดี พก. มอบหมาย นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ต้นแบบ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนโดยอาศัยโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองเป็นฐานดำเนินการ ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน ในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย โดยเฉพาะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในโรงพยาบาล มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่ อีกทั้งเป็นศูนย์การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการบริการสุขภาพ สิทธิและสวัสดิการ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์กับคนพิการรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการประสานส่งต่อและให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อได้อย่างทันท่วงทีและทันกับความต้องการของคนพิการ นอกจากนี้ ได้มีการมอบป้ายประกาศนียบัตรแก่ผู้ช่วยคนพิการและป้ายสัญลักษณ์ สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน โดมีนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายแพทย์ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู ผู้แทนโรงพยาบาลที่ร่วมในโครงการฯ คนพิการ ผู้ช่วยคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

#ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

ข่าวที่น่าติดตาม