มณฑลทหารบกที่ 25 เปิดหน่วยฝึกเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2563 (ชมคลิป)

#สุรินทร์# มณฑลทหารบกที่ 25 เปิดหน่วยฝึกเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2563

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. พลตรี ศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นเกียรติมาต้อนรับญาติทหารใหม่ ณ ห้องอบรม ร้อย มทบ.25 ที่เดินทางมาเยี่ยมบุตรหลานทหารกองเกิน ที่เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 2 โดยในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 25 มี จำนวน 161 นาย จากพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 74 นาย และจากจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 87 นาย

ในการนี้ญาติทหารใหม่ได้รับชมวีดีทัศน์ พร้อมความรู้สึกตัวแทนทหารใหม่ ที่มากล่าวความรู้สึก ให้ทหารใหม่และญาติทหารใหม่ได้รับฟัง เพื่อเป็นการปลูกฝังความสำนึก ในความรัก ของบิดา มารดา ผู้มีพระคุณ ที่ได้ชุบเลี่ยงดูแลมาจนถึงวันนี้ ด้าน พลตรี ศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 กล่าวกับทหารใหม่ว่า การรับราชการทหารกองประจำการ ถือเป็นหน้าที่ของชายไทยทุกคน อีกทั้งยังเป็นเกียรติอันสูงสุด ที่จะได้รับใช้ประเทศชาติ ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตอบแทนคุณแผ่นดิน และแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ที่เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อ ปกป้องแผ่นดิน ให้พวกเราได้อยู่อาศัยอย่างร่มเย็นตลอดมา

หน่วยฝึกทหารใหม่ฯ จะดำเนินการเปลี่ยนบุคคลพลเรือนให้เป็นทหารกองประจำการ ที่มีระเบียบวินัย มีจิตใจกล้าหาญ อดทน พร้อมเสียสละชีวิตเพื่อชาติต่อไป ในระหว่างรับราชการในกองทัพบก จะได้สิทธิ์จากทางราชการเช่น เครื่องแต่งกายเครื่องใช้ที่จำเป็น เบี้ยเลี้ยง เงินเดือน ตลอดจนสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล การศึกษาต่อในระบบการศึกษานอกโรงเรียน การฝึกอบรมวิชาชีพในด้านต่างๆตามที่ถนัดและสมัครใจ เพื่อให้สามารถออกไปประกอบอาชีพภายหลังจากการปลดกองประจำการ

 

สำหรับท่านใด ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการศึกษา ในโรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนจ่าทหารเรือ หรือโรงเรียนจ่าทหารอากาศ กองทัพได้จัด โควตาที่นั่งการศึกษา ให้กับทหารกองประจำการ ตามสัดส่วนที่นั่งของแต่ละกองทัพ อีกทั้งยังจัดให้มีคะแนนเพิ่มไม่เกินร้อยละ 5 อีกด้วย หลังจากนั้น พลตรี ศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ได้เดินพบปะญาติทหารใหม่อย่างเป็นกันเอง ทำให้ญาติทหารใหม่มีความอุ่นใจและสบายใจ ไม่มีความกังวลที่ลูกหลานได้มาอยู่ในอ้อมอก กองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 25 แห่งนี้

 


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ