โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยกองพันทหารราบ ได้จัดกิจกรรมวันพบญาติทหารใหม่ในบรรยากาศที่อบอุ่น ท่ามกลางความยินดีของญาติ ผู้ปกครองทหารใหม่ที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก (ชมคลิป)

นครนายก – โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยกองพันทหารราบ ได้จัดกิจกรรมวันพบญาติทหารใหม่ในบรรยากาศที่อบอุ่น ท่ามกลางความยินดีของญาติ ผู้ปกครองทหารใหม่ที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 

15 พฤศจิกายน 2563 ที่สนามหน้าศาลาไทย กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พันเอกวันปิยะ ไชยเนตร ผู้บังคับกองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพบญาติทหารใหม่ ผลัดที่2 รุ่นประจำปี 2563 ซึ่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยกองพันทหารราบ จัดขึ้นทหารใหม่ที่เข้ามารายงานตัวในผลัดนี้จำนวน 125 นายมีภูมิลำเนาจาก 10 จังหวัด ประกอบด้วย

จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี กาฬสินธุ์ สุรินทร์ นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ และกรุงเทพมหานคร การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่ ได้มีโอกาสพบปะญาติ ผู้ปกครอง ภายหลังจากการใช้ชีวิตพลเรือนปกติ มาใช้ชีวิตแบบทหาร ที่ผ่านการฝึกซ้อมในเรื่องของระเบียบวินัย และชีวิตความเป็นอยู่แบบทหาร ทีมีความแข็งแรง อดทน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายในงานได้มีการแสดงการจัดแถว แสดงการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า การร้องเพลงสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ในบรรยากาศที่อบอุ่นของทหารกับผู้ปกครอง จากนั้นประธานและคณะได้เยี่ยมทหารใหม่และผู้ปกครอง และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ก่อนเดินทางกลับ

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก