นิพนธ์ ขึ้นเหนือ ให้กำลังใจศูนย์ลูกหญิง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ครบรอบ 30 ปี ดูแลกลุ่มเปราะบาง/ขาดโอกาสทางสังคม พร้อมรับฟังปัญหาเรื่องสิทธิ์ที่ดินทำกิน และกลุ่มชาติพันธุ์

นิพนธ์ ขึ้นเหนือ ให้กำลังใจศูนย์ลูกหญิง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ครบรอบ 30 ปี ดูแลกลุ่มเปราะบาง/ขาดโอกาสทางสังคม พร้อมรับฟังปัญหาเรื่องสิทธิ์ที่ดินทำกิน และกลุ่มชาติพันธุ์

 


เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 63 เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “ครบรอบ 30 ปี ก่อตั้งมูลนิธิศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน” พร้อมมอบแนวทางในการทำงานพัฒนาสังคมเพื่อช่วยเหลือเด็กยาวชนที่ประสบปัญหาและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเซียงราย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสมภพ จันทรากา ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯและประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ

นายนิพนธ์ กล่าวว่า “ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชนถือได้ว่าเป็นศูนย์ที่ช่วยเหลือรัฐบาลในการดูแลกลุ่มคนที่มีความอ่อนแอให้มีประสิทธิภาพ ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเด็กเยาวชนในพื้นที่ชายแดนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการถูกล่อลวงและการค้ามนุษย์ในเด็กและเยาวชน ล้วนเป็นภัยคุกคามต่อสวัสดิภาพของเด็กเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความอ่อนแอที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ จึงต้องมีความตื่นตัว
ในการผลักดันกฎหมายและมีการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากขึ้น เพื่อคุ้มครองกลุ่มเปราะบางที่ต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษ

สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่คือมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนได้เข้าถึงการศึกษา สิทธิการรักษาพยาบาลให้ได้มากที่สุด พร้อมผลักดันมาตรการคุ้มครองเด็กจากการถูกล่วงละเมิด หรืออันตรายอื่น ๆ โดยเพิ่มมาตรการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ควรเป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง แต่ต้องสร้างความเข้าใจและทำงานร่วมกันในระดับชาติ ทั้งภาครัฐ และประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สิ่งที่มีความห่วงใยสำคัญที่ดูแลเป็นพิเศษ คือคนที่ขาดโอกาสทางสังคม ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องทำให้กลุ่มคนเหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานทำ มีรายได้ สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ และประสบความสำเร็จในชีวิต”

ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน หรือ “ ศูนย์ลูกหญิง ” ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 ดูแลปัญหาสถานการณ์ ของเด็กผู้หญิงที่ถูกผลักดันเข้าสู่ธุรกิจ การบริการทางเพศก่อนวัยอันสมควรรวมถึงป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง ที่กำลังตกเป็นเหยื่อให้รอดพ้น จากวิกฤตของชีวิตโดยวิธีการให้การศึกษา ในสายสามัญ สายอาชีพทั้งในและนอกระบบ พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี้ นายนิพนธ์ รมช.มท. ได้รับฟังปัญหาใหญ่ในพื้นที่ได้แก่ ปัญหาเรื่องสิทธิ์ที่ดินทำกิน โดยพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทำให้ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ รวมถึงปัญหาเรื่องไม่มีสัญชาติทำให้ขาดการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะพลเมือง ซึ่งในเรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายเน้นหนักที่รมช.มท.ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม