คณะทำงานฯที่ปรึกษา มท.2หารือพูดคุยโดยตระหนักถึงปัญหาเสียงสะท้อนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานคร

คณะทำงานฯที่ปรึกษา มท.2หารือพูดคุยโดยตระหนักถึงปัญหาเสียงสะท้อนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 63 เวลา 10:00 น ที่ผ่านมา นาย สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษาฯรมช.มหาดไทย (มท.2) นาย นิพนธ์ บุญญามณี และนาย ปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ ทีมเศรษฐกิจทันสมัย, หารือและพูดคุยกับแกนนำ คณะทำงานฯที่ปรึกษา มท.2 โดยได้มีการหารือพูดคุยโดยตระหนักถึงปัญหาเสียงสะท้อนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การประกอบอาชีพ, ปัญหาด้านสาธารณูปโภค อื่นๆ ที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนนหนทางในตรอกซอยต่างๆโดยให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานที่ปรึกษา ฯ รมช.มหาดไทย ที่กระจายอยู่ตามพื้นที่เขตต่างๆ เข้าไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนภายใต้ ปณิธานของกระทรวงมหาดไทยคือ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน ใช้หลักที่ว่า” มีปัญหาปรึกษาเรา” และ สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆได้ อย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่น ในพรรคประชาธิปัตย์ และพี่น้องชาวกรุงเทพฯ โดยจะมีการ ฟอร์มทีม ทำงานเชิงรุก ลงไปยังพื้นที่เขตต่างๆที่มีปัญหา และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อเข้าไปแก้ไขประสานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรุงเทพฯและสำนักงานเขตต่างๆ นอกจากนี้ นาย ปริญญ์ พานิชภักดิ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า จะมีการเพิ่มศักยภาพ ในเรื่องของการสร้างรายได้สร้างอาชีพ เศรษฐกิจทันสมัย หรือให้มีการ Start Up ในแต่ละพื้นที่เขตต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่โซนตะวันออกซึ่งจะเป็นเรื่องของเกษตรสีเขียว หรือในเรื่องของการทำพื้นที่ทางการเกษตร และ จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรเพื่อเป็นการช่องทางเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร เป็นต้น ในเขตชั้นในก็จะดูในเรื่องของการสร้างรายได้สร้างอาชีพในเรื่องของการสร้างระบบเครือข่ายออนไลน์ สำหรับคนที่ต้องการรายได้เสริมและคนที่ต้องการอาชีพใหม่ และเหมาะกับยุคสภาวะเศรษฐกิจ ในช่วง covid 19 นี้เป็นอย่างมาก และยังจะได้ นำคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการอบรม ยุวประชาธิปัตย์ เข้ามาเสริมเติมเต็มในเรื่องของการสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ในพื้นที่เขตต่างๆรวมถึง Concept ของการวาง แบบ การพัฒนากรุงเทพมหานครที่เราเรียกกันว่าโมเดล Bangkok อีกทางหนึ่งด้วยซึ่งขณะนี้ทางพรรคประชาธิปัตย์ ก็ได้ทำไปแล้วในหลายพื้นที่เช่นกัน ส่วนว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานฯ มท.2 ได้เพิ่มเติมถึงแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกในพื้นที่เขตต่างๆที่กระทรวงมหาดไทยได้กำกับดูแลโดยจะเข้าไปแก้ปัญหาด้วยตัวเองและประสานเครือข่ายในพื้นที่เพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็ว และเชื่อว่าศรัทธาความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชน ที่มีต่อพรรคประชาธิปัตย์จะกลับมาโดยเร็วในที่สุดเพราะถือว่าณเวลานี้เราเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียว ที่ยังมีการขับเคลื่อนและการทำพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในกรุงเทพฯเลยก็ตาม

ข่าวที่น่าติดตาม