คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการบูรณาการดำเนินงานป้องกันโควิด -19 ชายแดน หลังภาคเอกชนร้องขอ ศบค.เพื่อผ่อนคลายนำสินค้าทางการเกษตรเข้า

จันทบุรี-คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการบูรณาการดำเนินงานป้องกันโควิด -19 ชายแดน หลังภาคเอกชนร้องขอ ศบค.เพื่อผ่อนคลายนำสินค้าทางการเกษตรเข้า

 

วันนี้ ( 11 พ.ย.63 ) นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมและ มาตรการป้องกันโควิด -19 เพื่อเตรียมพร้อมหากรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มเติม จะได้ดำเนินการตามมาตรการที่ ศบค.กำหนด โดยนำคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดจันทบุรี เดินทางดูความพร้อมตามด่านจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านซับตารี ด่านจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านสวนส้ม อำเภอสอยดาว และ ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ด่านถาวรบ้านแหลมและด่านถาวรบ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติการควบคุมโรคคิดต่อ ได้ศึกษาดูงานการจัดระบบ ระเบียบ การคัดกรองให้รัดกุมยิ่งขึ้น

หากทาง ศบค.และรัฐบาลอนุญาต ผ่อนปรนจะได้นำเสนอข้อมูลที่เตรียมพร้อมไว้แล้วให้พิจารณา ซึ่งเบื้องต้นในส่วนของจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านซับตารี และ บ้านสวนส้มที่ขออนุญาตผ่อนคลายสินค้าทางการเกษตรเข้าประเทศ และส่งออกสินค้าอุปโภค บริโภคเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้เตรียมพร้อมการขนถ่ายสินค้า ผู้ติดตาม คนขับรถโดยแยกจุดจอดรถ จุดคัดกรอง ออกจากันอย่างชัดเจนและปลอดภัย มีการบูรณาการเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มข้น รวมทั้งหากพบเจอก็มีสถานที่กักตัวที่ปลอดภัย ส่วนด่านผ่านแดนถาวรทั้ง 2 แห่ง คือ บ้านแหลม ต.เทพนิมิต และ บ้านผักกาด ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อนที่อนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าทางการเกษตร และ สินค้าพาณิชย์เข้า ออก ได้

เพิ่มมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างรัดกุม ลดการสัมผัส เว้นระยะห่าง ป้องกันเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปหากพบผู้ติดเชื้อก็จะเข้าควบคุมแยกส่วนในสถานที่ปลอดภัยต่อไป ซึ่งในส่วนของสินค้าที่นำเข้าบริเวณด่านถาวร คือ เศษอะลูมิเนียม ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวโพดลี้ยงสัตว์ มะม่วงแก้วขมิ้น ฝักทอง และสินค้าทางการเกษตร ส่วนสินค้าส่งออกจากไทยไปกัมพูชามีมูลค่ามากกว่า อาทิ เม็ดพลาสติกโพลิ วัสดุก่อสร้าง เหล็กข้ออ้อย และ สินค้าอุปโภค – บริโภค ซึ่งการเตรียมพร้อมของจุดผ่อนปรนทางการค้า และ ด่านถาวร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการป้องกัน ควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ได้ตามมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม