โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพฯโดยห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา (ชมคลิป)

ปทุมธานี-โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพฯโดยห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา
***********************

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องประชุม สงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพฯ โดยห้างแว่นท็อปเจริญพร้อมด้วยนายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อตรวจสายตาตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบ แว่นใหม่ฟรีให้แก่ผู้สูงวัยในพื้นที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี

โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและเครื่องมือครบครันจากห้างแว่นท็อปเจริญ เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยโดยมีผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการจำนวน 400 คน ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้แทนมูลนิธิสงเคราะห์ ของสภากาชาดไทยผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


โดยหลังจากที่พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้แว่นท็อปเจริญได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลากว่า 10 ปี และยังได้รับพระราชทานพระราชานุญาตในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องอีก 5 ปี จนถึงปี พ.ศ.2567อีกด้วย และในครั้งนี้นับว่าเป็นการลงพื้นที่ครั้งที่ 143 ที่แว่นท็อปเจริญได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือสายตาผู้สูงวัยที่อยู่ห่างไกลทั่วทุกภาคของประเทศ โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยโครงการสามารถช่วยเหลือผู้สูงวัยไปแล้วทั้งสิ้น 57, 014 ราย เป็นชาย 24,702 ราย และหญิง 32,312 ราย

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม