ปิยบุตร ขึ้นเวทีช่วยหาเสียงผู้สมัคร อบจ.มุกดาหาร ให้คณะก้าวหน้า

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #ปิยบุตร ขึ้นเวทีช่วยหาเสียงผู้สมัคร อบจ.มุกดาหาร ให้คณะก้าวหน้า

 


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00น.ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ได้เดินทางมาปราศรัยในหัวข้อ เปลี่ยนประเทศไทยเริ่มได้ที่มุกดาหาร เพื่อช่วยหาเสียงให้กับนายสุพจน์ สุอริยพงษ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารและผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โดยมีประชาชนร่วมฟังประมาณ 300 คน และกล่าวปราศรัยว่า

ขอให้เลือกนายสุพจน์ สุอริยพงษ์ และผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ในนามของคณะก้าวหน้าเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น หรือ อบจ. และระดับชาติ ทั้งนี้ ถ้าประชาชนชาวมุกดาหารมีความรู้สึกไม่ชอบ ไม่พอใจกับการทำงานของรัฐบาล ก็ขอให้แสดงออกด้วยการเลือกผู้สมัครนายกและสมาชิกที่กลุ่มก้าวหน้าเป็นผู้สนับสนุนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจถึงการดำเนินงานของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ กล่าวว่า ทางคณะก้าวหน้ามุกดาหารได้มีการกำหนดนโยบายในการหาเสียงว่า หากได้รับเลือกจากประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ให้เข้าไปทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จะดำเนิน 5 นโยบายหลักและ 1 การจัดการทรัพย์สิน ประกอบด้วย 1 เรื่องการขนส่งมวลชนสาธารณะ 2 การจัดการขยะให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 3 การจัดการระบบสาธารณสุขสู่ชุมชน 4 ท้องถิ่นเปิดเผยด้วยการถ่ายทอดสดการประชุมสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในจัดการจัดทำงบประมาณ และการจัดการทรัพย์สินของ อบจ.มุกดาหาร อีก 1 ด้าน คือ การจัดทำหอแก้วมุกดาหารให้เป็นพื้นที่สาธารณะของคนมุกดาหาร

ที่ผ่านมาทางกลุ่มได้ออกพบปะหาประชาชนมาร่วม 1 ปี ทำให้มีความมั่นใจว่าจะได้ความไว้วางใจจากประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้เข้ามาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และจากการที่ได้มีการออกพบปะสอบถามปัญหาต่าง ๆ จากประชาชน ก็ได้นำข้อมูลที่ได้รับมาจัดทำเป็นนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัด จึงทำให้จนถึงขณะนี้มีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะเข้าไปบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร.

********************************************
#นายปิยบุตรแสงกนกกุล #คณะก้าวหน้า #ผู้สมัครรับเลือกตั้ง #นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร #สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร #รัฐบาล #พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา #นายกรัฐมนตรี #คะแนนเสียง
เดวิด มุกดาหารรายงาน092-5259-777

ข่าวที่น่าติดตาม