สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์-สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย รายได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ของจังหวัดเพชรบูรณ์ป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่นำมาประมูลในครั้งนี้ทั้งหมดได้มีการปลุกเสกอธิษฐานจิตมาเป็นที่เรียบร้อย รับสิทธิและประโยชน์ที่ได้รับจากการประมูลมากมาย

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมรถแห่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กน. กิจการก้าวหน้า นำพารุ่งเรือง จำนวน 301 หมายเลข ในวันที่ 15 พ.ย.2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องศรีเทพ​ โรงแรมโฆษิตฮิลล์​ อ.เมือง​ จังหวัดเพชรบูรณ์​

ทัังนี้ นางสุธีวรรณ ศรีสุข ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก และ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบรณ์ ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยของจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งในการประมูลครั้งนี้นับเป็นการประมูลครั้งที่ 8 แล้ว ในหมวดอักษร กน. จำนวน 301 หมายเลข กิจการก้าวหน้า นำพารุ่งเรือง โดยจัดขึ้นในวันที่ 15 พ.ย.2563 วันเดียวเท่านั้น

สำหรับ ผู้สนใจสามารถสอบถามและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ สำนักขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ฝ่ายทะเบียนรถ โทร. 056-721590 งานบริหารทั่วไป โทร. 056-721120 , 056-71474 สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาบึงสามพัน โทร. 056-7431410 สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาชนแดน โทร. 056-761669 สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก โทร. 056-702535 หรือ ที่หน้างาน​

ซึ่งรายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอีกทางหนึ่ง สำหรับป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่นำมาประมูลในครั้งนี้ทั้งหมดได้มีการปลุกเสกอธิษฐานจิตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ประมูลทะเบียนรถเลขสวยในครั้งนี้ด้วย

มนสิชา คล้ายแก้ว

ข่าวที่น่าติดตาม