พก.ร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 พร้อมรับมอบโล่หน่วยงานที่สนับการจัดงาน

พก.ร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 พร้อมรับมอบโล่หน่วยงานที่สนับการจัดงาน

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี (Hall 5) นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. รักษาราชการแทนอธิบดี พก. พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. เข้าร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด คนพิการ ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนพิการ รวมทั้งหน่วยงานคนพิการและผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการ
ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานพร้อมมอบโล่ให้ หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยรองอธิบดี พก. เป็นผู้แทนรับมอบ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) โดยนางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบ และมีการมอบรางวัลบุคคลพิการตัวอย่างประจำปี 2563
โดยมี นางยุวดี นิ่มสมบุญ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การแสดงดนตรี / ความสามารถของคนพิการ โดย พก. ได้ร่วมออกบูธกิจกรรมและหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับคนพิการ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารฝีมือคนพิการ
#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ #ข่าวสารพก

ข่าวที่น่าติดตาม