โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล สุดประทับใจทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เทวสถานพระพิฆเนศวร์ สำนักเทพจันทรคุปต์

โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล สุดประทับใจทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เทวสถานพระพิฆเนศวร์ สำนักเทพจันทรคุปต์

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายพูลศักดิ์ ตุละวิภาค ผอ.ร.ร.แพร่ปัญญานุกูล ได้มอบหมายให้นางพนิดา เวรุริยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ ได้ขอความอนุเคราะห์นำครูและนักเรียนเข้าทัศนศึกษา จากคุณปัชญาภา ศศิราชศิริ ผู้อำนวยการเทวสถานพระพิฆเนศวร์ สำนักเทพจันทรคุปต์ เลขที่9/9หมู่ 9 บ้านหัวทุ่ง ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ว่าโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนได้เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียน
โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ ภายในจังหวัดแพร่ ในระหว่าง วันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่ บูรณาการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ให้ครูและนักเรียนได้รับความรู้ใหม่ๆนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนเพียงอย่างเดียวโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ จึงได้นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษา ณ เทวสถานพระพิฆเนศวร์ สำนักเทพจันทรคุปต์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น.โดยมีครูและบุคลากร จำนวน 17 คน และนักเรียน จำนวน 52 คน รวมทั้งสิ้น 69 คน ทางโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลต้องขอขอบคุณผอ.สำนักเทวสถานพระพิฆเนศวร์ สำนักเทพจันทรคุปต์ ที่ได้อำนวยความสะดวกแก่คณะครูนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง
เทวสถานพระพิฆเนศวร์ สำนักเทพจันทรคุปต์ ได้ก่อตั้งสร้างขึ้น เมื่อปี 2561 โดย นายอภิณห์ศักดิ์ ศศิราชศิริ (คุณโกฉ่อง) และคุณปัชญาภา ศศิราชศิริ (คุณจิงโจ้) น้องสาว ผู้บริหารสถานที่แห่งนี้ แรงบันดาลใจด้วยความศรัทธาในคำสั่งสอนหลวงปู่ดู่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือธรรมชาติ ซึ่งตนเองได้ประสบพบเจอ ได้สร้าง รูปเหมือนหลวงปู่ดู่ ขนาด 29 นิ้ว องค์พระพิฆเนศเทพจันทรคุปต์เนื้อเงินยวงปางนาคปรก ลิขสิทธิ์ของสำนัก และพิมพ์หนังสือเผยแผ่วัตถุมงคลหลวงปู่ดู่ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและค้นคว้าชีวประวัติโดยภายในประกอบด้วย1. อาคารศศิราชศิริ ชมรมสวดมนต์คาถามหาจักรพรรดิทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
2. พิพิธภัณฑ์งานทัศนศิลป์วัตถุมงคลหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ – พระพิฆเนศวรเทพจันทรคุปต์สวยงามมาก
3. ร้านเชากาแฟทวาภิรมย์จำหน่ายสินค้าชุมชนของฝากพืชผลทางเกษตรผักปลอดสารพิษ
4. แหล่งเรียนรู้สมุนไพรและที่พักหัวทุ่งโฮมสเตย์สายธรรม ขณะนี้สำนักเทพจันทรคุปต์ กำลังก่อสร้างพัฒนาสถานที่บริเวณโดยรอบ ปรับภูมิทัศน์ปลูกหญ้าไทเปเทถนนติดกล้อง CCTV เชิญทุกท่านเที่ยวชมฟรี สักการะขอพรรูปเหมือนหลวงปู่ดู่และขอพรพระพิฆเนศวร์จันทรคุปต์นาคราช เฮงดังปังรวยสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ผ่านมาเที่ยวเมืองแพร่แวะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองแพร่ ของดีเมืองแพร่

ข่าวที่น่าติดตาม