รมว.แรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมในโรงพยาบาลเอกชล 2 จังหวัดชลบุรี (ชมคลิป)

ชลบุรี-รมว.แรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมในโรงพยาบาลเอกชล 2 จังหวัดชลบุรี

 

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาลเอกชล 2 จำนวน 26 ราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และความเชื่อมั่นในการให้บริการรักษาผู้ป่วยของระบบประกันสังคม พร้อมกันนี้ยังได้เปิดจุดรองรับพิเศษของผู้ประกันตน และมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย

จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพื่อฟังบรรยายสรุปการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตน และตรวจเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมอีก 48 ราย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจในสำนักงานประกันสังคม ที่จะดูแลผู้ประกันตน และพัฒนางานด้านประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของปรัชญาการพัฒนาแบบยั่งยืน เพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อชีวิตและสุขภาพ ของผู้ประกันตนต่อไป

ทั้งนี้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นการดูแลผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของประเทศให้มีสุขภาพที่ดี ในหลักการ ป้องกันดีกว่าแก้ไข โดยจัดให้มีบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง สำหรับปีนี้ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม จนถึง 31 ธันวาคมนี้


********
รุ่งรัตน์ ชลบุรี รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม