ตราด-โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่เข้ารับการตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อคัดเลือกระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

ตราด-โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่เข้ารับการตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อคัดเลือกระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้เข้ารับการตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ครั้งที่ 2 เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับก่อนประถมศึกษา

เมื่อเวลา 08.30น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ นายโชคชัย แสนสิทธิ์ ปลัดอาวุโสอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วย นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตําบลคลองใหญ่ นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ และ คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ เครือข่ายผูปกครองนักเรียน ตลอดจน คณะ ครู อาจารย์ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 ฐานปืนเล็ก และโรงเรียนในพื้นที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อเข้ารางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา

ซึ่งการประเมินสถานศึกษาในครั้งนี้ จะประเมินให้คะแนนตามการจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษาใน 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพนักเรียน ด้านการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ด้าน การบริหารจัดการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน และด้านบุคลากรและการบริหารงาน สำหรับโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งได้รับความไว้วางใจ จากผู้ปกครองชาวอําเภอคลองใหญ่โดยสังเกตได้จากสถิตินักเรียน ที่เพิ่มขึ้นทุกปี

โดยในช่วงที่ผ่านมา โรงเรียนเคยได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนยอดนิยม และโรงเรียนมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ทางโรงเรียน ยังได้รับนักเรียนพระราชทานระดับประถมศึกศรมาแล้วโครงการพิเศษสำหรับอนุบาลวัดคลองใหญ่ในวัยอนุบาลพูดได้หลายภาษาที่มีความสามารถ และความพร้อมการแสดงของในวัยอนุบาลหลายๆชุดในการต้อนรับคณะกรรมการเป็นอย่างดี พร้อมการเดินตรวจเยื่ยมกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ที่ได้จัดไว้ในแต่ละห้อง ซึ่งทุกอย่างที่ได้รับความสนใจ และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีและคณะครูอาจารย์เป็นต้น

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ผู้สื่อข่าว จ.ตราด
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม