โฆษกกองทัพเรือชี้แจง กรณีคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่อำเภอสัตหีบ

โฆษกกองทัพเรือชี้แจง กรณีคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่อำเภอสัตหีบ

 

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2563) เวลา 12.00 น. พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่นาย สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ได้นำข้อร้องเรียนของข้าราชการกองทัพเรือ ที่อาศัยอยู่ในบ้านพักข้าราชการ กองทัพเรือ ตามหน่วยต่างๆ ในเรื่อง “ คุณภาพน้ำประปา “ เข้าหารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ( สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โดยระบุว่าน้ำประปาในพื้นที่ไม่มีคุณภาพนั้น


กองทัพเรือ ขอเรียนว่าปัญหาดังกล่าว ทาง ฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ทราบมาระยะหนึ่งแล้วและอยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งปัญหาคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่สัตหีบนั้นมาจาก หลายสาเหตุ ดังนี้
1.ในห้วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม 2563 เกิดภาวะภัยแล้ง น้ำในอ่าง มีจำนวนน้อย การสูบน้ำจากก้นอ่างซึ่ง อยู่ใกล้ดินทำให้น้ำ ที่ออกมาค่อนข้างจะขุ่น

2. ในห้วง เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2563 มีฝนตก ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณน้ำที่มาก ได้ไหลมาจากพื้นที่ต่างๆโดย พัดพาตะกอนดิน มาด้วย ทำให้น้ำในอ่างมีการขุ่นซึ่งต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการตกตะกอน
อย่างไรก็ตาม กองทัพเรือ ขอเรียนเพื่อทราบว่า ปัญหาเรื่องระบบผลิตน้ำประปา ดังกล่าวจะเกิดปัญหาแบบนี้ทุกปี เนื่องจากสภาพของพื้นที่ โดยในขณะนี้ได้มีการศึกษาทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อสำรวจ แหล่งน้ำและหาพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อขยายเป็นแหล่งน้ำดิบ สำหรับผลิตน้ำประปาของกองทัพเรือต่อไป


ทั้งนี้ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กำชับให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงโดยเร็ว ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของ ผู้บัญชาการทหารเรือที่ ได้มอบให้หน่วยต่างๆ นำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการจัดการเรื่องสวัสดิการที่พักอาศัย ตลอดจนคุณภาพชีวิตของกองทัพเรือ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบและมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตอบสนองต่อความเป็นอยู่ที่ดี ของกำลังพลในทุกระดับอย่างแท้จริง

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม