#สุรินทร์# มณฑลทหารบกที่ 25 เปิดหน่วยฝึกต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2563 (ชมคลิป)

#สุรินทร์# มณฑลทหารบกที่ 25 เปิดหน่วยฝึกต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2563

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. พลตรี ศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 มอบหมายให้ พันเอก สาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นผู้แทน ต้อนรับญาติทหารใหม่ ณ ห้องอบรม ร้อย มทบ.25 ที่เดินทางมาส่งบุตรหลานทหารกองเกิน เพื่อเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 2 โดยในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 25 มี จำนวน 161 นาย จากพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 74 นาย และจากจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 87 นาย

โดยได้เชิญญาติทหารใหม่รับชมประวัติของค่ายวีรวัฒน์โยธิน เพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ชมนิทรรศการในการฝึก เยี่ยมชมโรงนอนและรับประทานอาหารร่วมกับทหารใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจในการดูแลเอาใจใส่แก่ทหารใหม่ ทั้งในด้านการฝึก การศึกษา ความเป็นอยู่ การปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ รักในประวัติศาสตร์ชาติไทย สำนึกในบุญคุณของ พระมหากษัตริย์ไทย ให้รู้รักสามัคคี พร้อมที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนสืบไป ส่งผลให้ญาติทหารใหม่คลายความกังวลต่อบุตรหลาน

พร้อมทั้งมีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ญาติทหารใหม่ ในการส่งภาพความเป็นอยู่และการฝึกทหารใหม่ เพื่อให้ญาติได้เกิดความภาคภูมิใจในบุตรหลานของตนอีกหนทางหนึ่งด้วย ด้าน พันเอก สาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 กล่าวกับทหารใหม่ว่า การรับราชการทหารกองประจำการ ถือเป็นหน้าที่ของชายไทยทุกคน อีกทั้งยังเป็นเกียรติอันสูงสุด ที่จะได้รับใช้ประเทศชาติ ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตอบแทนคุณแผ่นดิน และแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ที่เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อ ปกป้องแผ่นดิน ให้พวกเราได้อยู่อาศัยอย่างร่มเย็นตลอดมา หน่วยฝึกทหารใหม่ฯ จะดำเนินการเปลี่ยนบุคคลพลเรือนให้เป็นทหารกองประจำการ ที่มีระเบียบวินัย มีจิตใจกล้าหาญ อดทน พร้อมเสียสละชีวิตเพื่อชาติต่อไป

ในระหว่างรับราชการในกองทัพบก จะได้สิทธิ์จากทางราชการเช่น เครื่องแต่งกายเครื่องใช้ที่จำเป็น เบี้ยเลี้ยง เงินเดือน ตลอดจนสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล การศึกษาต่อในระบบการศึกษานอกโรงเรียน การฝึกอบรมวิชาชีพในด้านต่างๆตามที่ถนัดและสมัครใจ เพื่อให้สามารถออกไปประกอบอาชีพภายหลังจากการปลดกองประจำการ สำหรับท่านใด ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการศึกษา ในโรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนจ่าทหารเรือ หรือโรงเรียนจ่าทหารอากาศ กองทัพได้จัด โควตาที่นั่งการศึกษา ให้กับทหารกองประจำการ ตามสัดส่วนที่นั่งของแต่ละกองทัพ อีกทั้งยังจัดให้มีคะแนนเพิ่มไม่เกินร้อยละ 5 อีกด้วย

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม