อัยการสูงสุด และคณะ นำพุทธศาสนิกชนทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีจุม ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

จ.เชียงราย  อัยการสูงสุด และคณะ นำพุทธศาสนิกชนทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีจุม ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.ที่วัดศรีจุม ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด เป็นประธานองค์กฐิน ในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 โดยมีนายพีรศิษฐ์ เจริญวิริยะภาพ เป็นประธานคณะที่ปรึกษา นางสาวณัฐชลัยย์ ปินตาสาร เป็นประธานฝ่ายประสานงาน

พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการสูงสุด คณะอัยการจังหวัดเชียงราย และชาวบ้านตำบลนางแล ร่วมกันถวายผ้าพระกฐิน เเละองค์กฐินให้เเก่พระสงฆ์ที่จำพรรษา และมีพุทธศาสนิกชน เดินทางมาร่วมทำบุญ และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสืบทอดประเพณี ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา กันจำนวนมาก ซึ่งมียอดเงินทำบุญรวมทั้งหมด 1,448,576 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาท)

เนื่องด้วยวัดศรีจุม หรือ (วัดดอยกิ่ว) ตั้งอยู่หมู่ 9 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ได้ทำการก่อสร้างอุโบสถ เพื่อใช้ประกอบกิจทางพระพุทธศาสนาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ จึงได้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จ ท่านพระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์ รตนพโล เจ้าอาวาสวัดศรีจุม ได้มอบหมายให้นายพีรศิษฐ์ เจริญวิริยะภาพ เป็นประธานจัดหาทุน และได้รับเกียรติจากนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด เป็นประธานองค์กฐิน

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม มีการต้อนรับคณะกฐินสามัคคีอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการแสดงของกล่มวัฒนะธรรมตำบลนางแล กลุ่มชาติพันธุ์ ชาวไทยยวน ,ชาวอาข่า ,ชาวไทใหญ่ และซุ้มอาหารพื้นเมืองนำโดยกลุ่มแม่บ้าน หมู่บ้านดอยกิ่ว เป็นที่ประทับใจของผู้เข้าร่วมงาน

สำหรับประเพณีทอดกฐินเป็นประเพณีที่ สืบทอดและปฏิบัติกันมาแต่โบราณกาล ซึ่งตามพระวินัยกำหนดไว้ คือ 1 เดือน หลังจากออกพรรษาแล้ว คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ประเพณีการทอดกฐิน เป็นการบำเพ็ญกุศลอีกอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชน ซึ่งนิยมปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ พุทธบัญญัติทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว

สามารถรับผ้ากฐินได้ การทอดกฐิน จึงเป็นการบำเพ็ญกุศลที่ได้บุญมากทั้งผู้ให้และพระภิกษุสงฆ์ ผู้รับกฐิน กฐิน ถือเป็นทานพิเศษ จัดเป็นกาลทาน คือทานที่มีระยะเวลากำหนด เนื่องจากการทอดกฐินนั้น 1 ปี กระทำได้เพียงระยะเวลา 1 เดือนเท่านั้น โดยแต่ละวัดจะรับกฐินได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในรอบ 1 ปี พุทธศาสนิกชนจึงร่วมกันทอดกฐินสามัคคี เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานและส่งเสริมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

เดชา สุวรรณสาร ภาพ/ข่าว

ข่าวที่น่าติดตาม