กาฬสินธุ์-กฐินศรัทธาสมทบทุนสร้างศาลาวัด

กาฬสินธุ์-กฐินศรัทธาสมทบทุนสร้างศาลาวัด

 

พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ และประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคปัจจัยไทยทาน เป็นกองบุญทอดกฐินถวายวัดโนนสะอาดวารี บ้านขมิ้น ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์ และบำรุงพระพุทธศาสนา


ที่วัดโนนสะอาดวารี บ้านขมิ้น ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา ผู้นำท้องถิ่น ได้ร่วมกันทำบุญทอดกฐิน โดยมีพระครูโพธิวราจารย์ เจ้าคณะอำเภอฆ้องชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายชัญญา ภูอ่างทอง ผู้ใหญ่บ้าน บ.ขมิ้น หมู่ 5 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะศรัทธาร่วมกันทอดกฐิน เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์ เพื่อให้เป็นสถานที่รองรับกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา และให้เป็นสถานที่รวมกลุ่มทำกิจกรรมของชุมชนโอกาสต่างๆ


ทั้งนี้ ก่อนพิธีทอดกฐิน คณะศรัทธา ร่วมจัดริ้วขบวนแห่องค์กฐินรอบศาลาอเนกประสงค์ 3 รอบ โดยขบวนแห่ประกอบไปด้วยธงทิว เต่า ตะขาบ นางมัจฉา จระเข้ มีการละเล่นดนตรีบรรเลงเพลงทำนองอีสานลายพิณเสียงแคน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อิ่มบุญ อิ่มใจในการแห่องค์กฐิน


/ ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์