ศูนย์ดำรงธรรมฯมุกดาหาร ช่วยชาวบ้านประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนสะพานข้ามห้วยบางทรายชำรุด (ชมคลิป)

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #ศูนย์ดำรงธรรมฯมุกดาหาร ช่วยชาวบ้านประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนสะพานข้ามห้วยบางทรายชำรุด

 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ล้ำ ปลูกเพชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สนง.ทสจ.มุกดาหาร สนง.ปภ.มุกดาหาร สนง.สถจ.มุกดาหาร กอ.รมน.มุกดาหาร อ.ดงหลวง อบต.พังแดง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการที่มีชาวบ้านร้องเรียนผ่านกำนัน ต.พังแดง มายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ว่าสะพานภายในหมู่บ้านชำรุด เนื่องจากดินเกิดการทรุดตัวทำให้ตอม่อสะพานเสียหาย เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้สัญจร จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

ว่าที่ ร.ต.ล้ำ ปลูกเพชร์ เปิดเผยอีกว่า ได้รับรายงานจาก ด.ต.พร้อมพงศ์ มาพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งตนเองได้มอบหมายให้ลงพื้นที่ ทราบว่า สะพานดังกล่าวเป็นสะพานไม้ความยาวประมาณ 60 เมตร ข้ามห้วยบางทราย โดยประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสร้างขึ้นเชื่อม บ.มะนาว – ถนนเข้าพื้นที่ทำไร่ทำนาของประชาชน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้รับการซ่อมแซมครั้งล่าสุดเมื่อปี 2562 โดย อ.ดงหลวง เนื่องจากเกิดการชำรุดจากพายุโพดุล

สำหรับการแก้ไขปัญหา ระยะเร่งด่วน ผู้แทน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร (สนง.ปภ.จ.มห.) แจ้งว่าได้ประสานศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร เพื่อขอรับการสนับสนุนสะพานแบริ่ง ซึ่งศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร จะนำเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์เข้ามาในพื้นที่ในวันที่ 27 ธ.ค.63 และจะติดตั้งเพื่อใช้งานชั่วคราวไปจนกว่าสะพานได้รับการซ่อมแซมจนสามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร ได้ออกประกาศให้พื้นที่ บ.มะนาว ม.2 ต.พังแดง อ.ดงหลวง เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย เมื่อวันที่ 19 ต.ค.63 แล้ว ซึ่งจะทำให้ อ.ดงหลวง สามารถนำงบประมาณที่อยู่ในอำนาจมาทำการซ่อมแซมได้ ส่วนในระยะยาว อบต.พังแดง รับจะเสนอเปิดประชุมสภา อบต.พังแดง สมัยวิสามัญ เพื่อขอความเห็นชอบในการก่อสร้างสะพานฯ และจะได้รายงานจังหวัดมุกดาหารทราบ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหารต่อไป.


****************************************
ภาพ/ข่าว พวงเพชร/เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777

ข่าวที่น่าติดตาม