จันทบุรี-ตึกสงฆ์อาพาธ รพ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ใกล้แล้วเสร็จ เร่งให้ทันรองรับผู้ป่วย

ตึกสงฆ์อาพาธ รพ.เขาคิชฌกูฏ มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง คืบหน้าใกล้แล้วเสร็จเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลประชาชนทั่วไป ลดความแออัด ขยายพื้นที่การให้บริการ

 


พระครูพุทธบทบริบาล (อาจารย์เบิ้ม) เจ้าอาวาสวัดพลวง ประธานมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบการก่อสร้างอาคารสงฆ์ มูลนิธิพระพุทธบาทพลวงโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี และ การก่อสร้างคืบหน้าตามลำดับ

ปัจจุบันการก่อสร้างด้านกำลังอยู่ในขั้นตอนการตกแต่งภายในตัวอาคาร ติดตั้งไปท์ไลท์ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ระบบดูดอากาศ เดินระบบไฟ และ อินเทอร์เน็ต สารสนเทศ ปรับแต่งห้องรองรับผู้ป่วยใน ห้องพักผู้ป่วย ห้องทำงานด้านการให้บริการสุขภาพ ห้องจ่ายยา ห้องทำงานแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ การเก็บรายละเอียด ปรับแต่งภูมิทัศน์ด้านนอก คาดแล้วเสร็จภายในต้นปี 2564

โดยเบื้องต้นมีการระดมทุนในการก่อสร้างประมาณ 43 ล้านบาทเศษตอนนี้ยังขาดปัจจัยการก่อสร้าง และการจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับอาคารสงฆ์ มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง เป็นอาคาร 2 ชั้น 30 เตียง เพื่อเป็นการรองรับผู้ป่วยทั่วไป ขยายคุณภาพการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย และประชาชนให้เข้าถึงบริการทางสาธารณสุข อำนวยความสะดวกผู้ป่วย และ ญาติ

อีกทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปรักษาถึงตัวเมืองจันทบุรี ที่ในปัจจุบันโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ฯ มีความแออัดเนื่องจากมีประชาชนในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมารักษาตัวจำนวนมากทั้งชาวไทย และ แรงงานต่างชาติ รวมทั้งจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องรักษาระยะห่าง Social Distancing เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จะขาดแคลนในการรักษาผู้ป่วยทั่วไป


อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมบริจาคสมทบทุนการก่อสร้างอาคารสงฆ์ รพ.เขาคิชฌกูฏ และการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์คุรุภัณฑ์ ที่ยังขาดงบประมาณ / สามารถบริจาคได้โดยตรงที่ รพ.เขาคิชฌกูฏ หรือื ผ่านบัญชี ธกส.สาขา อ.เขาคิชฌกูฏ


#มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง
#ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง
เว็บไซต์ https://sites.google.com/view/phrabuddhabatphluang

ข่าวที่น่าติดตาม