จันทบุรี-ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนำคณะนายทหารเข้าพบหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคง

จันทบุรี-ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนำคณะนายทหารเข้าพบหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคง

 

วันนี้ ( 26 ต.ค.63 ) ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ให้การต้อนรับ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันท์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมคณะนายทหารจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดที่เข้าพบหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น

รับทราบปัญหา อุปสรรค สถานการณ์ด้านความมั่นคงเพื่อบูรณาการความร่วมมือ อาทิ นโยบายของรัฐบาลด้านความมั่นคงในพื้นที่ สถานการณ์ชายแดน การบูรณาการความร่วมมือป้องกันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง การป้องกันโควิด -19 การค้าและเศรษฐกิจชายแดน ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม