พสบ.ทร. รุ่น 8 เข้าแสดงความยินดี ผบ.ทร.เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้บัญชาการทหาร

พสบ.ทร. รุ่น 8 เข้าแสดงความยินดี ผบ.ทร.เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้บัญชาการทหาร

 


วันที่ 26 ตุลาคม 2563 พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับสมาชิกชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่น 8 เข้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563

 


อีกทั้งท่านยังเคยผ่านการเรียนในหลักสูตร พสบ.ทร.รุ่นที่ 8 ซึ่งถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของ รุ่นที่ 8 เป็นอย่างยิ่ง ที่มีผู้บัญชาการทหารเรือ ท่านแรก ที่ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้ และในการนี้ พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ พสบ.ทร.รุ่น 2 เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ


ภาพ/ข่าว ปชส.สนง.โฆษกกองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม