ลำปาง-วิทยากรจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 32 ลงพื้นที่ให้ความรู้เสริมสร้างประวัติศาสตร์ชาติไทยให้นักเรียน รร.เมืองยาววิทยา รับรู้เข้าใจ

ลำปาง-วิทยากรจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 32 ลงพื้นที่ให้ความรู้เสริมสร้างประวัติศาสตร์ชาติไทยให้นักเรียน รร.เมืองยาววิทยา รับรู้เข้าใจ

 

พันเอก อณุศิษย์ พรมมาตย์ จิตอาสา 904 มณฑลทหารบกที่ 32 , ร้อยโท หญิง ศกุนิชญ์ ใจการ จิตอาสา 904 มณฑลทหารบกที่ 32 จัดกิจกรรมจิตอาสาให้ความรู้ เสริมสร้างการรับรู้ บรรยายในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

โดย นักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยาผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ สำนึกและเห็นความสำคัญในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สถาบันหลักของประเทศไทย ณ โรงเรียนเมืองยาววิทยา ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม