ปทุมธานี-วัดสิงห์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีจัดงานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ สมทบทุนบูรณะหมู่กุฏิสงฆ์และพิพิธภัณฑ์วัดสิงห์

ปทุมธานี-วัดสิงห์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีจัดงานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ สมทบทุนบูรณะหมู่กุฏิสงฆ์และพิพิธภัณฑ์วัดสิงห์

 


เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาดินวัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลอากาศเอกสุรพล พุทธมนต์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้เกียรติมาเป็นประธาน(ฝ่ายฆราวาส) ในพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสิงห์ ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมด้วยคุณเมตตา พุทธมนต์ คุณบุญเอิบ นาคมหกุล นายพัฒนา กันอำพล ประธาน กต.ตร. สถานีตำรวจตำรวจภูธรสามโคก คุณกิตติณัฐ โพธิไพจิตร นายเอนก สมบุญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสามโคก


เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่สำนักพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก มีพระใบฎีกาอรรถพล อนุจารี เจ้าอาวาสวัดสิงห์ (เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ )วัดสิงห์จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายได้รับพระราชทาน วิสุงคาสีมา วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๓๑๐ ขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๙ ตอน ๑๐๙ ซึ่ง เป็น ซึ่งมีอายุประมาณ ๓๕๐ ปี ขึ้นมีโบราณวัตถุ ๕๐๐ กว่ารายการซึ่งปัจจุบันทางวัดได้ดำเนินการบูรณะ หมู่กุฏิสงฆ์และพิพิธภัณฑ์วัดสิงห์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ถึงปัจจุบันยังไม่เสร็จสิ้นยังขาดงบประมาณดำเนินการ

 

ด้านพลอากาศเอกสุรพงษ์ พุทธมนต์ รอผู้บัญชาการกองทัพอากาศ กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า กระผมพร้อมคณะ รวมถึงคณะผู้มีจิตศรัทธาพร้อมใจเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่ กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและยังเป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(รัชกาลที่ ๒) ทรงมีศรัทธาต่ออดีต เจ้าอาวาสวัดสิงห์ (พระไตรสรณธัช)เป็นอย่างมาก จึงควรช่วยกันปรับภูมิทัศน์และปฏิสังขรณ์ วัดให้สมกับ คุณค่าทางประวัติศาสตร์อันยาวนานและจะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เมืองปทุมธานี ประเทศชาติและจะได้เป็นสถานที่ควรแก่การ บำเพ็ญกุศลสืบต่อไป และจากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ได้ยอดเงินจำนวน ๑,๓๐๗,๗๖๕ บาท


ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายพัฒนา กันอำพล ประธาน กต.ตร. สถานีตำรวจภูธรสามโคกที่ท่านมาร่วมทำบุญ ทอดกฐินสามัคคี ท่านกล่าวว่าวันนี้ ได้มาพร้อมครอบครัวมาร่วมทำบุญ และนำขนมไทยหวานมาร่วมโรงทาน ในงานทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนบูรณะกุฏิสงฆ์และพิพิธภัณฑ์วัดสิงห์ จากการทำบุญในวันนี้รู้สึกสบายใจและก็มีความสุขและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว นายละเอียด พุ่มแก้ว ชาวบ้านตำบลกระแชงที่มาร่วมงานทอดกฐินสามัคคีกล่าววว่าวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดสิงห์ วันนี้เลยได้พาลูกสาวและลูกชายมาร่วมทำบุญเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนอกจากร่วมทำบุญแล้ว ยังได้ร่วมรับประทานอาหารที่โรงทานที่มีอาหาร ทั้งอาหารหวาน คาวและน้ำหวานน้ำดื่มมากมายและขอบคุณผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมเปิดโรงทานในครั้งนี้ ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม