ตำรวจ ภ.จว.ลำพูน สนธิกำลังร่วมภาคีเครือข่าย ระดมกวาดล้างอาชญากรรมในเทศกาล “วันลอยกระทง” ห้วงระหว่างวันที่ 26 – 30 ต.ค. 63

ลำพูน – ตำรวจ ภ.จว.ลำพูน สนธิกำลังร่วมภาคีเครือข่าย ระดมกวาดล้างอาชญากรรมในเทศกาล “วันลอยกระทง” ห้วงระหว่างวันที่ 26 – 30 ต.ค. 63

พ.ต.อ.ผล ปวนเปี้ย รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ได้จัดทำมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 ในปีนี้ตรงกับวันที่ 31 ต.ค.63.

โดยในห้วงเวลาดังกล่าว ทางวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ได้จัดงานเทศกาลโคมแสนดวง จะมีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร อุบัติเหตุ รวมทั้งมีปัญหาด้านอื่นๆ เช่น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาด้านการท่องเที่ยว สถานบริการที่ผิดกฎหมาย ปัญหายาเสพติด ผู้มีอิทธิพล การพกพาอาวุธต้องห้าม และปัญหาด้านความมั่นคง รวมถึงอาจกระทบถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19

 

ตำรวจภูธร จว.ลำพูน เป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงวางแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ในห้วงเทศกาลลอยกระทง โดยกำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ห้วงระหว่างวันที่ 26 – 30 ต.ค. 63 และมีการจัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลวันลอยกระทงขึ้นในวันนี้(25 ต.ค. 63) เวลา 17:00 น. ณ บริเวณเชิงสะพานท่านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ลดอุบัติเหตุด้านการจราจร และเป็นการป้องกันอาชญากรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลฯ เพื่อทำให้ประชาชนเกิดความอบอุ่นใจ เชื่อมั่นในขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน เป็นประธานในพิธีระดมปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ผู้เข้าร่วมจากข้าราชการตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 200 นาย

พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล ผบก.ภ.จว.ลำพูน กล่าวว่า ในการจัดพิธีปล่อยแถวในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมมือกันกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อสร้างความ เชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดลำพูน และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา มีแนวโน้มการก่ออาชญากรรม โดยเฉพาะคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เช่น ทะเลาะวิวาล ลักทรัพย์เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปัญหา การจราจร ปัญหาความเดือนร้อนรำคาญ และอันตรายที่เกิดขึ้นจากการเล่นดอกเพลิง พุล ประทัด และโคมลอย ผู้ก่อเหตุมักก่อเหตุ โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย เป็นเหตุให้กระทบต่อความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของ ประชาชน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน ที่จะต้องร่วมมือกันในการ ป้องกันภัยจากอาชญากรรม และรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนใน พื้นที่รับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มความสามารถ

พร้อมยังมีมาตรการป้องกันอาชญากรรมและอุบัติเหตุทางน้ำ มาตรการปราบปราม และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ รวมทั้ง มาตรการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และมาตรการการประชาสัมพันธ์ จัดทำมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2563 เป็นความร่วมมือระหว่าง ตำรวจ ภ.จว.ลำพูน , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน(กอ.รมน.จว.ลำพูน) ,

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน(สนง.ปภ.จ.ลำพูน) , สนง.สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน , สนง.ขนส่ง จ.ลำพูน , สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ลำพูน , องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(อบจ.ลำพูน) และ เทศบาลเมืองลำพูน โดยมีการจัดชุดสายตรวจ ตระเวนตามจุดเสี่ยงและสถานประกอบการ ยามค่ำคืน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน และเขตภาคเหนือในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ในโอกาสนี้ทาง นายวรยุทธ ผวจ.ลำพูน ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการปฏิบัติงานต้องทำด้วย ความสุภาพ อ่อนน้อม และ เสมอภาค คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ใช้ดุลยพินิจด้วยความรอบคอบ แสดงถึงความ เด็ดขาด เข้มแข็ง แต่ต้องไม่แข็งกร้าว เป็นมิตรต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้วย..

______________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม