อาชีวศึกษาสุโขทัยนำทีมตัดสินการประกวดกระทงชิงถ้วยพระราชทานฯในงานลอยกระทงสุโขทัย

สุโขทัย-อาชีวศึกษาสุโขทัยนำทีมตัดสินการประกวดกระทงชิงถ้วยพระราชทานฯในงานลอยกระทงสุโขทัย

 


วันนี้ 25 ต.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุโขทัยให้รับหน้าที่ คณะกรรมการการจัดการประกวด พนมหมาก พนมดอกไม้ โคมชัก โคมแขวน กระทงเล็กและกระทงใหญ่ ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยาน ประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งมีผลการตัดสินดังนี้


1. กระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม
ชนะเลิศ .. ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลค
รองชนะเลิศ อันดับ 1.. กลุ่มเทศบาลตำบลจังหวัดสุโขทัย
รองชนะเลิศ อันดับ 2 .. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
2. กระทงใหญ่ประเภทความคิดสร้างสรรค์
รางวัลชนะเลิศ .. ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีมาศ
รองชนะเลิศอันดับ 1… ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม
รองชนะเลิศอันดับ 2 … ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย
3. กระทงเล็กประเภทความสวยงาม
ชนะเลิศ .. ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีมาศ
รองชนะเลิศอันดับ 1 … ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย
รองชนะเลิศอันดับ 2 … ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม


4. กระทงเล็กประเภทความคิดสร้างสรรค์
ชนะเลิศ … ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง
รองชนะเลิศอันดับ 1 .. ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร
รองชนะเลิศอันดับ 2 …ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย
5. โคมชักโคมแขวนประเภทความคิดสร้างสรรค์
ชนะเลิศ..ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีมาศ
รองชนะเลิศอันดับ 1.. ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร
รองชนะเลิศอันดับ 2..ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม


6. โคมชักโคมแขวนประเภทความสวยงาม
ชนะเลิศ …ที่ทำการปกครองศรีสำโรง
รองชนะเลิศอันดับ 1 …ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย
รองชนะเลิศอันดับ 2 …องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
7. พนมหมาก พนมดอกไม้
ชนะเลิศ … ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีมาศ
รองชนะเลิศอันดับ 1 … กลุ่มเทศบาลตำบลจังหวัดสุโขทัย
รองชนะเลิศอันดับ 2 … ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย

#ดำเนินงานโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ข่าวที่น่าติดตาม