มทบ.32 ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมห้วงก่อนเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563

ลำปาง !!! มทบ.32 ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมห้วงก่อนเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563

 


วันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ ลานหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมห้วงก่อนเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมห้วงก่อนเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563 ด้วยในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในพื้นที่จังหวัดลำปางมีการจัดงานประเพณีลอยกระทงเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะมีประชาชนออกมาร่วมทำกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ตามประเพณีที่สืบต่อกันมา เช่น การจุดประทีป ลอยกระทง และปล่อยโคมไฟ โคมลอย


ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางจึงได้บูรณาการร่วมกับทหาร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น องค์กร ภาคประชาชน มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาจราจร การดำเนินการป้องกันอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย ของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2563 พร้อมทั้งให้ระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลวันลอยกระทง ระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563 ( 5 วัน ) ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จึงกำหนดให้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยในช่วงวันเวลาดังกล่าวประชาชนที่เดินทางไปร่วมงาน อาจมีการนำทรัพย์สินมีค่าติดตัวไปด้วย อาจจะทำให้กลุ่มมิจฉาชีพก่อเหตุต่างๆขึ้น หรือมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ก่อเหตุร้าย หรือความไม่สงบภายในพื้นที่ต่างๆได้ กิจกรรมการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมนี้เป็นมาตรการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน ทำให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นใจและปลอดภัยจากภัยต่างๆ ทั้งด้านอาชญากรรม ยาเสพติด และอุบัติเหตุอันเกิดจากการเดินทาง เพื่อรวมพลังในการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม เพื่อร่วมเดินหน้าเมืองลำปาง “สุข ทุกด้าน”

ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม