ได้ใจชาวบ้าน ว่าที่ผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี นำค้านสร้างแพนท์ปูนผสมเสร็จ ก่อมลพิษ

ชลบุรี-ได้ใจชาวบ้าน ว่าที่ผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี นำค้านสร้างแพนท์ปูนผสมเสร็จ ก่อมลพิษ

 


นายณัฐชัย แสงศรี (ผู้ใหญ่นวย) ว่าที่ผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี เขต 2 สัตหีบ และนายประทีป นาคบังเกิด ว่าที่ผู้สมัคร ส.อบจ.ชลบุรี เขต 1 สัตหีบ กลุ่ม CHANGE ชลบุรี เป็นตัวแทน นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง (นายกเป้า) ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.ชลบุรี ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือชาวบ้าน หมู่ที่ 7 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ที่เข้ายื่นหนังสือคัดค้านกลุ่มนายทุน ที่จะมาก่อสร้างโรงงานผลิตปูนสำเร็จ หรือแพนท์ปูน ต่อ ดร.ศิริพร ปิ่นล่ม นายก ทต.เกล็ดแก้ว ที่ประชาชน ในชุมชนบ้านหนองหิน หมู่ 7 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ 5 ชุมชน จะต้องสูดดมฝุ่นละอองพิษจากโรงงาน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านระบบทางเดินหายใจจากมลพิษ ในการก่อสร้างโรงงานดังกล่าว

เนื่องจากทั้ง 5 ชุมชน ในหมู่ที่ 7 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ มีบ้านเรือนที่มีทั้งเด็กและผู้สูงอายุ พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงจำนวนมาก จึงได้ร่วมกับตัวแทนชาวบ้าน เข้ายื่นหนังสือที่ร่วมลงลายมือชื่อคัดค้านกว่า 300 คน ต่อนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ไม่อนุญาตให้มีการก่อสร้างโรงงานดังกล่าว อย่างเด็ดขาด เพราะจะส่งผลกระทบกับคนในชุมชนอย่างมาก โดย นายก ทต.เกล็ดแก้ว ได้ตอบรับและพร้อมจะดำเนินการ ตามที่ชาวบ้านต้องการต่อไป ได้ใจชาวบ้านจริงๆ

นิราช ทิพย์ศรี รายงาน 0909635645

ข่าวที่น่าติดตาม