เชียงใหม่ # มทบ.๓๓ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

เชียงใหม่ # มทบ.๓๓ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

 


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 มอบหมายให้ พันเอก อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นผู้แทน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติ ณ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ประมาณ 300 คน


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วมน้อมสำนึกแสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมรำลึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่พระองค์ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงทุ่มเทพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้รับความผาสุกมาตลอดรัชสมัยและยังคงสืบต่อเนื่องมาจวบจนถึงปัจจุบัน


พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 จึงได้พร้อมใจร่วมกันรำลึกสดุดีพระเกียรติคุณ แสดงความรักความเทิดทูน ด้วยการรวมพลังสามัคคีรวมกันเป็นหมู่คณะประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา อุทิศส่วนบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงทิพย์วิญญาณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ภาวินันท์ บุตรหล้า /รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม