เชียงใหม่ # มทบ.33 ร่วมกิจกรรม” จิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟเชียงใหม่ ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เชียงใหม่ # มทบ.33 ร่วมกิจกรรม” จิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟเชียงใหม่ ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 มอบหมายให้พันเอก อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นผู้แทน นำกำลังพลจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 33 จำนวน 20 นาย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ” จิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟเชียงใหม่ ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

โดยได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับแต่งภูมิทัศน์พัฒนาทำความสะอาด ช่วยกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย ถางหญ้ากำจัดวัชพืช และตัดตกแต่งกิ่งไม้ ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย ส่วนราชการในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,


สำหรับการประกอบกิจกรรมสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมประสานกับหลายหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานส่วนราชการ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นกิจกรรมในการร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นมหากุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้พร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมสำนึกรำลึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของพระองค์ ที่ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม