จันทบุรี-ประกอบพิธีสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จันทบุรี-ประกอบพิธีสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

บ่ายวันนี้ ( 23 ต.ค.63 ) ที่วัดป่าคลองกุ้ง จังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา อุบาสก อุบาสิกา ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และ เจริญจิตตภาวนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

โดยมี พระครูจิตการโกวิท เจ้าคณะตำบลจันทนิมิต ธรรมยุติ เจ้าอาวาสวัดไทรงาม เป็นประธาน นำพระภิกษุสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ตามบทที่มหาเถระสมาคมกำหนด และ นำเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม