ลำพูน – เทศบาลตำบลบ้านกลาง ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก จากรถบรรทุกดินทำถนนพัง สกปรก ตามที่เป็นข่าว

ลำพูน – เทศบาลตำบลบ้านกลาง ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก จากรถบรรทุกดินทำถนนพัง สกปรก ตามที่เป็นข่าว

 

นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ชี้แจงกรณีชาวบ้านร้องสื่อฯ ชี้ให้ดูภาพที่ขบวนรถบรรทุกดินจำนวนมากขนดินจากบ่อดินหลังศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง อยู่ในพื้นที่ ตบ้านกลาง และตำบลใกล้เคียง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหลังมีเศษดินหลุดร่วง ฝุ่นฟุ้งกระจายตามที่สื่อได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น


ภายหลังจากที่มีสื่อหนังสือพิมพ์(ออนไลน์)นำเสนอข่าวทางเว็บไซต์รายงานภาพ คลิปวีดีโอและเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว นั้น เทศบาลตำบล(ทต.)บ้านกลางได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนแล้ว จากการตรวจสอบเบื้องต้น จึงขอนำเรียนข้อเท็จจริงในหลายประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นแรก คือ เนื่องจากภาพและข่าวที่ถูกนำเสนอทางสื่อออนไลน์นั้น เป็นภาพดินโคลนริมถนนที่ไหลมาจากบ้านเรือนประชาชน บริเวณซอยภายในหมู่บ้านท่าล้อศรีคำ หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน มิใช่เป็นถนนในหมู่บ้านร่องส้าว-สิงห์เคิ่ง ตามข่าวแต่อย่างใด แต่เป็นพื้นที่ที่มีการไถปรับพื้นที่ดินเพื่อก่อสร้างบ้านของประชาชน ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สูง และมีรถเข้าออก เมื่อฝนตกลงมาอย่างหนัก จึงชะล้างเอาดินโคลนจากการปรับพื้นที่ดินดังกล่าวไหลกองบริเวณด้านหน้าทางเข้าบ้าน และริมถนน เมื่อมีรถสัญจรไปมา จึงทำให้ถนนในซอยหมู่บ้านสกปรกเปรอะเปื้อน

เบื้องต้นกำนันตำบลบ้านกลาง ได้แจ้งไปยังเจ้าของบ้านให้ดำเนินการปรับเกลี่ยดินโดยรอบให้เรียบร้อย จึงไม่ใช่เกิดจากขบวนรถบรรทุกดินที่นำดินออกไปขายตามข่าวที่เสนอ ส่วนฝาท่อระบายน้ำข้างถนนที่ชำรุดตามภาพที่เป็นข่าวนั้น เป็นถนนที่สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ลักษณะถนนภายในพื้นที่ตำบลบ้านกลางเป็นถนนที่แคบและมีรางระบายน้ำสองข้างถนน เมื่อมียวดยานสัญจรไปมาเป็นประจำ ฝาท่อระบายน้ำจึงเกิดการชำรุดเสียหาย ทางกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้มีการติดตามซ่อมแซมเป็นประจำปกติอยู่แล้ว หากพบเห็นพื้นที่ใดที่มีฝาท่อชำรุดจะดำเนินการเปลี่ยนและซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 3-5 วันทำการ จุดตามภาพนั้นได้ซ่อมแซมไปเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นที่สอง คือ บ่อดินในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกลาง มีอำนาจหน้าที่ในการออกใบรับแจ้งขุดดินในเขตพื้นที่ซึ่งบ่อดินที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง มีบ่อดินเพียง 1 บ่อ ที่ทางเทศบาลได้มีคำสั่งให้หยุดการขุดดิน และยกเลิก ใบรับแจ้งขุดดินไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. 63 ผู้ประกอบการก็ได้หยุดดำเนินการไปแล้วตามคำสั่ง ส่วนที่ยังเหลืออีก 1 บ่อนั้น ตั้งอยู่ในเขตของตำบลข้างเคียงซึ่งได้รับแจ้งว่าจะหยุดกิจการในวันที่ 5 พ.ย. 63.นี้

ประเด็นที่สาม คือ การขนดิน ด้านการตรวจสอบรถบรรทุกที่สัญจรไปมาตามถนนในพื้นที่นั้น เทศบาลตำบลบ้านกลางได้ดำเนินการควบคุมตรวจสอบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราความสงบเรียบร้อย หากพบเห็นรถบรรทุกดิน ไม่มีการคลุมผ้าใบหรือทำเศษดินตกหล่นสร้างความสกปรกแก่ท้องถนนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่เทศกิจจึงจะสามารถร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดี ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

ถือเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯที่พึงกระทำได้ ที่ผ่านมามีรถบรรทุกดินถูกเปรียบเทียบปรับไปแล้วหลายราย และที่ผ่านมาเคยมีประชาชนร้องเรียนเป็นหนังสือเข้ามาที่เทศบาลเพียงครั้งเดียว และการร้องเรียนในครั้งนั้น เทศบาลได้นำเรื่องดังกล่าวไปดำเนินการแก้ไข โดยการยกเลิกใบรับแจ้งการขุดดินในเขตตำบลบ้านกลางในที่สุด จึงจะเห็นได้ว่าทั้งเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กวดขันและดำเนินการตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ไปแล้ว..นายอภิชาติ ชี้แจงในที่สุด

________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม