จังหวัดปราจีนบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (ชมคลิป)

ปราจีนบุรี-จังหวัดปราจีนบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยหลังจากประธานได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้รอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี


โดยวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ถือเป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ต่อมาใช้คำว่า “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้า ที่จะฟื้นฟูความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ขณะที่วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี โดยนางศรัญญา สุขปลั่ง รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี นำนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยกำลังทหารจากกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ที่สำนักสงฆ์เขาแก้วทอง ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งนอกเหนือจากการที่ได้ปลูกป่าแล้ว ยังช่วยทำนุบำรุงศาสนสถานอีกด้วย

/////////////// ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี

ข่าวที่น่าติดตาม