เชียงใหม่-พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดประทานผ้าพระกฐิน ให้มูลนิธิเพชรรัตน- สุวัทนา ทอดถวาย ณ วัดอุโมงค์ (ชมคลิป)

เชียงใหม่-พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดประทานผ้าพระกฐิน ให้มูลนิธิเพชรรัตน-
สุวัทนา ทอดถวาย ณ วัดอุโมงค์

 

 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดประทานผ้าพระกฐิน ให้มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ทอดถวาย ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยพลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส พร้อมด้วย ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ

โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และ ประชาชนชาวเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ ประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก ซึ่งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ได้มีวัตถุประสงค์ในการสืบสานพระปณิธาน ในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทั้งด้านวัตถุและการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวีในรัชกาลที่ 6 จึงสืบสานต่อพระปฏิบัติในการถวายผ้าพระกฐิน ปีละ 1 วัด

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี เคยเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศล เมื่อพุทธศักราช 2509 ทั้งนี้ การถวายผ้าพระกฐิน ถือเป็นบุญประเพณีที่สำคัญทางพุทธศาสนา ทำได้ปีละ 1 ครั้ง ภายในกำหนดเวลา 1 เดือน  ตามพุทธบัญญัติ นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างความสามัคคีในการร่วมกันทำคุณงามความดี และความเจริญงอกงามแห่งจิตใจของพุทธศาสนิกชน


นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม