จังหวัดชลบุรี พิธีทำบุญ ตักบาตร และพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (มีคลิป)

จังหวัดชลบุรี พิธีทำบุญ ตักบาตร และพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันทำบุญ ตักบาตร และพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 และเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี


ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทางด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษา การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดชลบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง วางพานพุ่ม ถวายพวงมาลัย เครื่องทองน้อย โดยมีพระสงฆ์ 25 รูป ออกรับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง จากพุทธศาสนิกชนที่มาตั้งแถวรอทำบุญตักบาตร


จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เดินทางไปยังอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม และนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกัน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเยี่ยมชมนิทรรศการสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน


สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระนามเดิมว่า “สังวาลย์” เสด็จพระราชสมภพที่เมืองนนทบุรี ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 13 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด มีพระราชธิดา 1 พระองค์ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมีพระราชโอรส 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ในหลวงรัชกาลที่ 8

และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถหลายด้าน ทั้ง ด้านพัฒนาประเทศ , การแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข , สังคมสงเคราะห์ , การศึกษา , การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโดยเฉพาะหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ซึ่งการเข้าไปช่วยเหลือด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ชนบท และถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ จนเป็นที่ประจักษ์จวบจนปัจจุบัน

รุ่งรัตน์ ชลบุรี ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม