ผบ.มทบ. 25 จัดทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้าง “ศาลาสมหวัง โดมเอนกประสงค์”วัดกลางสุรินทร์ (ชมคลิป)

#สุรินทร์# ผบ.มทบ. 25 จัดทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้าง “ศาลาสมหวัง โดมเอนกประสงค์”วัดกลางสุรินทร์

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 พลตรี ศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานจัดทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้าง “ศาลาสมหวัง โดมเอนกประสงค์” ณ วัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มี พลตำรวจตรี ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติ การทำบุญทอดกฐิน เป็นงานประเพณีที่มีตั้งแต่ครั้งโบราณ

เพื่อเป็นการน้อมถวายผ้าใหม่ให้แก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาอยู่ในวัด วัดหนึ่งครบ ๓ เดือน ตามพระธรรมวินัย การทอดผ้ากฐินสามัคคีดำเนินการได้หลายรูปแบบ การทอดผ้ากฐินสามัคคี คือการทอดผ้ากฐินโดยมีเจ้าภาพหลายคนร่วมกัน เจ้าภาพและชาวพุทธศาสนิกชนได้รับอานิสงส์แห่งทานบารมี ทอดผ้ากฐินสามัคคี เชื่อกันว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ดังนั้น พลตรี ศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ชมรมโภชนาการและการค้าสุรินทร์ ครอบครัวอบอุ่นทำบุญ ๙ วัด และอุบาสก-อุบาสิกา วัดกลางสุรินทร์ และพุทธศาสนิกชน เล็งเห็นความสำคัญในการสืบสานประเพณีดังกล่าว

จึงได้มีการกำหนดให้มีการทอดผ้ากฐินวัดกลางสุรินทร์ ณ วัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสมทบทุนสร้าง “ศาลาสมหวัง โดมเอนกประสงค์” ในการจัดทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีครั้งนี้ ได้ยอดรวม 234,858 บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) ขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงได้รับผลบุญ ประกอบด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ เทอญ.

ศรุต จรัณยานนท์ ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม