BST ประชุมไตรภาคีโครงการกลุ่มบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

ระยอง-BST ประชุมไตรภาคีโครงการกลุ่มบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563  กลุ่มบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (บีเอสที) และบริษัทในเครือ ได้จัดประชุมไตรภาคีคณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการกลุ่มบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ (บีเอสที) พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุ
ด ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วย ผู้แทนส่วนงานภาครัฐ ชุมชน กลุ่มประมงเรือเล็ก องค์กรอิสระ และตัวแทนบริษัทฯ โดยมีการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานในด้านต่างๆ อาทิเช่น

ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ  ข้อมูลระบบกระบวนการผลิต ข้อมูลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านบุคลากร และข้อมูลด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งมั่นด้านความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม และพร้อมอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ทางบริษัทได้มอบสนับสนุนเครื่องดูดละอองฝอย เครื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพสูงให้แก่ โรงพยาบาลระยอง และมอบเตียงผู้ป่วย  ที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง เก้าอี้รถเข็นปรับเอนนอนได้ ให้แก่กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเมืองมาบตาพุด

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม