นครนายก – พิธีมอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2563 (ชมคลิป)

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย – สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก พร้อมหน่วยงานราชการ จัดพิธีมอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2563 ในพื้นที่องครักษ์ จังหวัดนครนายก

ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีมอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2563 โดยมี นาย พชร ศศิชาชยามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก กล่าวรายงาน นายพิทยา ตีระวรานันท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ให้การต้อนรับ พร้อมมีหน่วยงานราชการ,ผู้นำชุมชน,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,และราษฎรผู้ประสบอุทกภัย โดยจุดที่ 1/ มอบที่วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม มอบให้ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 405 ครัวเรือน


จุดที่ 2/ มอบให้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ มอบให้ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 72 ครัวเรือน จุดที่ 3/ วัดอรุณรังสี ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มอบให้ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 230 ครัวเรือน รวมทั้งหมด 3 จุด มอบให้ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยเป็นจำนวน 707 ครัวเรือน

ด้วยจังหวัดนครนายก ได้รับผลกระทบพายุโซนร้อน (โนอึล) ในระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 รวมทั้งได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง และร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออก ทำให้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง จำเป็นเร่งระบายน้ำในแม่น้ำนครนายกทางด้านตอนบน ในเขตอำเภอเมืองนครนายก และอำเภอบ้านนา ลงสู้พื้นที่ตอนล่างในเขตอำเภอองครักษ์ ประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานี ได้ระบายน้ำมาทางแม่น้ำนครนายก ผ่านทางคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอองครักษ์

ซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำ จำนวน 3 ตำบล 14 หมู่บ้าน 707 ครัวเรือน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแล้ว และวันนี้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกและหลายหน่วยงานได้ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจ ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ทั้ง 3 ตำบลดังกล่าว

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวที่น่าติดตาม