เพชรบูรณ์-สื่อสมาคม สค.สภ ร่วมกับ กต.ตร สภ.หล่มสักจัดชกมวยไทยการกุศล ต้านภัยยาเสพติด สนับสนุนกองทุนป้องกันอาชญกรรม

เพชรบูรณ์-สื่อสมาคม สค.สภ ร่วมกับ กต.ตร สภ.หล่มสักจัดชกมวยไทยการกุศล ต้านภัยยาเสพติด สนับสนุนกองทุนป้องกันอาชญกรรม

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่โรงแรมบูรพา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นายเสวก ศรลัมพ์ นายกสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาค จ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันชกมวยไทยการกุศล ต้านภัยยาเสพติด พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (กต.ตร.สภ.หล่มสัก) ผู้ใหญ่วี ลพบุรี เป็นโปรโมเตอร์ผู้ประกบคู่มวยการแข่งขันชกมวยไทยการกุศล ต้านภัยยาเสพติดดังกล่าว

ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามมวยค่ายพ่อขุนผาเมือง ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปโดยมีคู่มวยให้ชมถึง 15 คู่ เพื่อจัดหารายได้เป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันเหตุอาชญากรรมและต้านภัยยาเสพติด ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน และโดยรอบของสถานีตำรวจภูธรหล่มสัก เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการใน สภ.หล่มสักได้รับความสะดวกมากขึ้น และเป็นกองทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ตามที่ร้องขอมา รวมทั้งเพื่อมอบให้โรงพยาบาลตำบลในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสนับสนุนให้นักมวยภูธรมีรายได้หลังจากประสบพิษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19


นายเสวก ศรลัมพ์ นายกสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาค จ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกชักชวนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าชม ซึ่งได้จำหน่ายบัตรชมการชกมวยไทย หากท่านมีความประสงค์ในการสนับสนุนกิจกรรมสามารถให้การสนับสนุนได้ตามความสมัครใจ และไม่มีการบังคับขู่เข็ญใดๆทั้งสิ้น ไม่ขอรับการเรี่ยไร และบริจาคใดๆ ทั้งสิ้นนอกจากการจำหน่ายบัตรเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้เข้าชมต้องผ่านการตรวจคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าเวที รวมทั้งต้องสวมหน้ากากอนามัย และทางคณะผู้จัดได้มีการวางมาตรการความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ที่สนใจจะสนับสนุนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายประสานงาน สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาค จ.เพชรบูรณ์ โทร 096-0180679

 

มนสิชา คล้ายแก้ว

ข่าวที่น่าติดตาม