พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 (ชมคลิป)

นครนายก –  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 13.39 น. วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ แล้วรับผ้าพระกฐินพระราชทาน อุ้มประคองยืนตรง (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) จากนั้นประธานเดินเข้าสู่พระอุโบสถ วางผ้าพระกฐินพระราชทานที่พานแว่นฟ้าตรงหน้าพระสงฆ์ ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หยิบผ้าห่มพระประธานให้เจ้าหน้าที่ขึ้นห่มผ้าพระประธาน จากนั้นประธานอุ้มประคองผ้าพระกฐินพระราชทาน กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมทั้งประเคนเทียนพระปาฏิโมกข์

จากนั้นพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ทำพิธีอปโลกนกรรม และครองผ้าพระกฐิน จากนั้นประธานประเคนบริวารผ้าพระกฐินพระราชทานแด่พระครูปริยัติโพธิสุนทร ประธานประเคนผ้าไตรจีวรแด่พระครูสวด ต่อมาประธาน พร้อมผู้บริหารบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

จากนั้นนายสมศักดิ์ มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประกาศยอดเงินถวายพระสงฆ์ และปัจจัยบำรุงพระอาราม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,123,401.49 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสีร้อยหนึ่งบาทสี่สิบเก้าสตางค์ จากนั้นประธานได้ประเคนใบปวารณาหรือปัจจัยบำรุงพระอาราม แด่พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก จากนั้นประธานกรวดน้ำรับพร รับของที่ระลึก พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวที่น่าติดตาม