โฆษกกองทัพเรือเข้าพบแสดงความยินดีโฆษกกองทัพบก ประสานงานการ ปชส. กองทัพ

โฆษกกองทัพเรือเข้าพบแสดงความยินดีโฆษกกองทัพบก ประสานงานการ ปชส. กองทัพ

 


วันที่ 9 ตุลาคม 2563 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ/โฆษกกองทัพเรือ พร้อมคณะชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก (พสบ.ทบ.) เข้าแสดงความยินดีกับ พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น รองเสนาธิการทหารบก (5) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 และทำหน้าที่โฆษกกองทัพบก ณ สำนักงาน รองเสนาธิการทหารบก ชั้น 6 กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพฯ


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม