มณฑลทหารบกที่ 25 จัดกิจกรรม “ปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม” (ชมคลิป)

#สุรินทร์# มณฑลทหารบกที่ 25 จัดกิจกรรม “ปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม” ณ พื้นที่เขาพนมสวาย

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 พันเอก สาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคลสวยงาม “ปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 2 มี พันเอก สงคราม โชคชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณพื้นที่เขาพนมสวาย ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้พื้นที่มีความสวยงามทำให้สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยได้ปลูกต้นไม้มงคลสวยงาม จำนวน ๑๙๖ ต้น ประกอบไปด้วย ต้นกันเกรา และ ต้นทองกวาว รวมที่ปลูกในพื้นที่ จำนวน 145 ไร่ รวม 654 ต้น โดยมี กำลังพล นายทหาร นายสิบ พลทหารกองประจำการ พนักงานราชการและ ลูกจ้าง ของหน่วย จิตอาสา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการสนับสนุนโครงการจำนวน 150 นาย ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม