ปทุมธานี-เทศบาลตำบลธัญบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (ชมคลิป)

ปทุมธานี-เทศบาลตำบลธัญบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 08:00 น. เทศบาลตำบลธัญบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงบริเวณคลอง 6-7 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่บริเวณริมเขื่อน ทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน

 


สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงบริเวณคลอง 6-7 จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม อาทิ เทศบาลตำบลธัญบุรี สถานีตำรวจภูธรคลองห้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี โรงเรียนธัญรัตน์ ภาคเอกชน และ ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกว่า 500 คน ด้านนาย กฤษฏา หลีนวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลธัญบรี กล่าวว่า ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสา ตามแนวพระราชดำริ”เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือ


ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสรารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติคือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน ซึ่งการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำ ลำคลอง และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่อำเภอธัญบุรี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก อีกด้วย

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม