ไลออนส์พัทยาสัตหีบ เล็งเห็นความสำคัญสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “ไลออนส์รักษ์ทะเล” กระตุ้นเตือนปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล (ชมคลิป)

ไลออนส์พัทยาสัตหีบ เล็งเห็นความสำคัญสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “ไลออนส์รักษ์ทะเล” กระตุ้นเตือนปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล

 

เมื่อเวลา 08.00 น. วันนี้ (24 ก.ย.63) นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ไลออนส์รักษ์ทะเล” โดยมี ท่านไลออน รัฐพล กาญจนมณี ผู้ว่าการไลอ้อนส์สากลภาค 310C นายกสโมสรไลออนส์ในภาค 310C เหล่าสมาชิกสโมสรไลออนส์ นายสมประสงค์ วังแก้วหิรัญ ผู้แทน ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จ.ชลบุรี ผู้นำส่วนท้องถิ่นแสมสาร นายพนธกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ/ผู้จัดการและเจ้าของโครงการหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ อ.ประสาน แสงไพบูลย์ ประธานมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์แสมสาร บริษัท/ห้างร้าน คณะนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในกิจกรรม ณ บริเวณชายทะเลวิหารหลวงพ่อดำ (เขาเจดีย์) วัดช่องแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 


ไลออน ประเสริฐ เอี่ยมเพชร ในนามประธานสิ่งแวดล้อมของไลออนส์สากลภาค 310C กล่าวว่า สมาชิกสโมสรไลออนส์พัทยาสัตหีบ มุ่งมั่นและเข้มแข็งในการทำกิจกรรมปลูกปะการังอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสร โดยเฉพาะท่านนายกสโมสร วิภาดา ขะตะเจริญ เป็นผู้นำที่มุ่งมั่นเข้มแย็งและเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ ตลอดทั้งทุนทรัพย์เป็นอย่างดียิ่ง และอีกท่านหนึ่งคือ ไลอ้อนจิตติมา ปาลกะวงศ์ ประธานโครงการปลูกปะการังของสโมสรไลออนส์พัทยาสัตหีบ ที่ดูแลและติดตามโครงการจนให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาแล้วว่า โครงการปะการังด้วยก้อนปูนวัสดุเหลือใช้สามารถขึ้นและเติมโตได้ 100% ทำให้ระบบนิเวศทางทะเลสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 


สำหรับสโมสรไลออนส์พัทยาสัตหีบ เป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินการภายใต้กฎธรรมนูญข้อบังคับของไลออนส์สากล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นภายใต้ชื่องานว่า “ไลออนส์รักษ์ทะเล” เพื่อกระตุ้นเตือน ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมให้สมดังปณิธาน “วีเสิร์ฟ” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนของปะการังในทะเล การลดมลภาวะของชายหาดโดยการเก็บขยะ ซึ่งจะยังประโยชน์ต่อระบบนิเวศให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ตามธรรมชาติของสัตว์ทะเล เพื่อเป็นห่วงโซ่อาหารของคนในชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชาวแสมสารให้ยั่งยืนสืบต่อไป โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ ปลูกปะการัง และเก็บขยะชายหาด ณ บริเวณชายหาดทะเลวิหารหลวงพ่อดำ วัดช่องแสมสาร

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม