สมุทรปราการ-การแถลงข่าวจัดงานประเพณีรับบัว ชมขบวนแห่องค์หลวงพ่อโตอันศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2563 หนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย (ชมคลิป)

สมุทรปราการ-การแถลงข่าวจัดงานประเพณีรับบัว ชมขบวนแห่องค์หลวงพ่อโตอันศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2563 หนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย

ที่บริเวณลานกิจกรรมศูนย์การค้า มาร์เก็ตวิลเลท สุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นายวชิรเชษ ฐ์ รุ่งธนวัฒน์วงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี

นางชูศรี สัตยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบางพลี และนายธงชัย วิเศษบุพผา สาธารณสุขอำเภอบางพลี ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2563 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน -วันที่ 1 ตุลาคม 2563 บริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี-วัดบางพลีใหญ่ใน และบริเวณคลองสำโรง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นของอำเภอบางพลี ให้คงอยู่ตลอดไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการได้อีกด้วย

สำหรับงานประเพณีรับบัวประจำปี 2563 ทางจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ โดยวันที่ 28 กันยายน พบกับพิธีเปิดงานประเพณีรับบัว ณ วัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวง
วันที่ 29 กันยายน จะมีขบวนแห่องค์หลวงพ่อโตทางบกจากศาลเจ้าพ่อบางพลีไปจนถึงห้างอิมพีเรียลเวิล์ดสำโรง

วันที่ 30 กันยายน เวลา 06.30 เป็นต้นไป จะมีพิธีตักบาตรทางเรือ ณ ที่ว่าการอำเภอบางพลี และวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จะมีพิธีโยนบัว เพื่อน้อมสักการะองค์หลวงพ่อโตอันศักดิ์สิทธิ์ พร้อมชมขบวนแห่เรือองค์หลวงพ่อโตทางน้ำ ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากมาร่วมสักการะและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ

ขณะเดียวกันบรรยากาศภายในงานแถลงข่าวได้มีการแสดงชุด”พุทธศรัทธาบารมีหลวงพ่อโตก้องแผ่นดิน” พร้อมกับมีการเสวนาถึงที่มาของประเพณีรับบัวและรายละเอียดของงานประเพณีรับบัวที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก ก้อง ห้วยไร่ ศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง

ประเพณีรับบัว เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของชาวอำเภอบางพลี ที่แสดงถึงความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนต่างถิ่น ที่อพยพเข้ามาพักอาศัยอยู่ในอำเภอบางพลี และแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความผูกพันกับสายน้ำของชาวอำเภอบางพลี ที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จะมีการอัญเชิญองค์หลวงพ่อโตจำลอง ลงเรือแห่ไปตามลำคลองสำโรง ให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณสองฝั่งคลอง และประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีได้ร่วมสักการะบูชา

โดยการโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ โดยมีความเชื่อกันว่า หากสามารถโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ได้แล้ว อธิษฐานสิ่งใดไว้ก็จะประสบความสำเร็จดังหวังทุกอย่าง และเพื่อมิให้ประเพณีรับบัว ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวอำเภอบางพลีต้องเลือนหายไป อำเภอบางพลี จึงได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สืบสานอนุรักษ์ประเพณีดังกล่าวไว้ให้คงอยู่ตลอดไป อีกทั้งประเพณีรับบัว ของอำเภอบางพลี ได้รับการประกาศเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2555 โดยกระทรวงวัฒนธรรม อีกด้วย

 

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม