จันทบุรี-จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ (ชมคลิป)

จันทบุรี-จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์

 

 

วันนี้ ( 18 ก.ย.63 ) ที่ท่าเทียบเรือประมง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด ( เกาะ – เปิด ) ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดจันทบุรี อบต.เกาะเปริด และอำเภอแหลมสิงห์ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563

โดยมี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สโมสรไลออนส์จันทบุรี ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชน ทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการ อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตลอดไป โดยผู้ร่วมงานได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งทะเลจำนวน 1 ล้านตัว

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม