#สุรินทร์# กองกำลังสุรนารี ร่วมกับ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ฝึกซ้อมแผนอพยพ และบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2563 (ชมคลิป)

#สุรินทร์# กองกำลังสุรนารี ร่วมกับ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ฝึกซ้อมแผนอพยพ และบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2563

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่หอประชุมอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นประธานเปิดการฝึกซักซ้อมแผนอพยพประชาชน และบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2563 ในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแนวชายแดนไทย –กัมพูชา ในพื้นที่ 4 อำเภอ จังหวัดสุรินทร์

โดยมี นายอำเภอกาบเชิง หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 โรงพยาบาลอำเภอกาบเชิง หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ และตัวแทนประชาชนใน 4 อำเภอ ที่ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ได้ร่วมทำการฝึกซ้อม กว่า 200 คน

ซึ่งการฝึกซักซ้อมแผนอพยพประชาชน และบรรเทาสาธารณภัยครั้ง นี้ เป็นการเตรียมความพร้อม ของส่วนราชการ ทั้งเจ้าหน้าที่ และเครื่องมือ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ลดความสับสนในการปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติได้จริง เมื่อเกิดสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นภัยจากภาวะสงคราม หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสถานที่ราชการ ตามแนวชายแดน


ทั้งนี้ พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ได้กล่าวให้แนวทางการปฏิบัติ โดยเน้นย้ำให้สามารถปฏิบัติได้จริง ตามแผนที่กำหนด และกล่าวขอบคุณ และชื่นชมในความตั้งใจ สามารถสร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกได้เป็นอย่างดี


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม