ชัยภูมิ กมธ สาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ศึกษา ดูงานและจัดสัมมนาการใช้เทคโนโลยี่การสื่อสารทางการแพทย์. การป้องกันและการรักษาโรค (ชมคลิป)

ชัยภูมิ กมธ สาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ศึกษา ดูงานและจัดสัมมนาการใช้เทคโนโลยี่การสื่อสารทางการแพทย์. การป้องกันและการรักษาโรค

 

วันนี้ (23 ส.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย เขตที่ 6 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ การสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วย นายแพทย์ โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย สส.ชัยภูมิ และโฆษกคณะกรรมาธิการฯ ได้ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 63 และในวันที่ 22 – 23 สิงหาคม63 ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้กับผู้นำชุมชนในการใช้เทคโนโลยี่สื่อสารทางการแพทย์. การป้องกันและการรักษาโรคโดยเน้นการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ที่อำเภอแก้งคร้อ


คณะกรรมาธิการฯได้เชิญศาสตราจารย์ นายแพทย์โกวิท คำพิทักษ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น. แพทย์หญิงจตุพร ดวงเพชรแสง ผู้เชี่ยวชาญโรคเด็กจากโรงพยาบาลแก้งคร้อ. นายธีรยุทธ์ พึ่งกุศล แพทย์จีน ด้านฝังเข็มจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ มาบรรยาย สาธิต และให้ความรู้แก่ประชาชนจาก 3 อำเภอ คือ บ้านแท่น คอนสวรรค์ และแก้งคร้อ จำนวน 850 คนในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ การป้องกันและการรักษาโรคอย่างถูกวิธีโดยเฉพาะการป้องกันการระบาดรอบใหม่ของเชื้อโควิด-19


สส.ดร. นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ระบุว่า สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19ในประเทศขณะนี้คลี่คลายลงแล้ว. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ได้เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และเพื่อให้เกิดความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดให้มีโครงการดังกล่าวขึ้นมา โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาสาธิต ให้ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ให้กับประชาชน พร้อมทั้งการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร การป้องเพื่อรับมือกับสถานการณ์ของโควิด-19และโรคไข้เลือดออกที่กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยทุกคนจะได้มีความรู้ความสามารถ มีมาตรการป้องกัน


นพ.ดร. สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ย้ำว่า ที่ผ่านมาสถานการณ์โควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ การใช้ชีวิตจะไม่อิสระเหมือนกับที่ผ่านมา ดังนั้นทุกคนต้องเฝ้าระวัง ต้องดูแลตัวเอง และให้การดูแลต่อสังคม เพื่อให้ทุกคนรู้เท่าทันและรู้จักการใช้เทคโนโลยี่การสื่อสารทางการแพทย์ในการป้องกันและการรักษาโรคและช่วยกันดูแลแก้ปัญหาการระบาดของโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ข่าวที่น่าติดตาม