4 จังหวัดภาคใต้ จัดงานแถลงข่าวโครงการแข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข (PEACE GAME กีฬาสร้างฝัน เพื่อสันติสุข)

4 จังหวัดภาคใต้ จัดงานแถลงข่าวโครงการแข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข (PEACE GAME กีฬาสร้างฝัน เพื่อสันติสุข)

 


ณ ห้องนราทัศน์ 2 โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส นายสุชาติ ชายมันสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี นายวรเชษฐ เศวตรพนิต สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา นางสาววิลาวรรณ โป้บุญส่ง ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลารักษาการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลานายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส และสื่อมวลชนเข้าร่วมครั้งนี้


ทั้งนี้ 4 จังหวัดภาคใต้ จับมือกรมพลศึกษาโครงการแข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข (PEACE GAME กีฬาสร้างฝัน เพื่อสันติสุข) ถือเป็นงานประจำปีที่ได้จัดขึ้นทุกปีนับตั้งแต่ปี 2559 โดยในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนการจัดแข่งขันออกมา แต่ถือเป็นความโชคดีที่ประเทศไทยได้มีมาตรการอย่างเคร่งครัดในการจัดการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที จึงทำให้เราสามารถกำหนดการจัดงานได้อีกครั้ง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้ง 4 จังหวัด ร่วมกันจัดการแข่งขันในรูปแบบใหม่ New Normal ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเป็นเครื่องยืนยันการันตีสร้างความมั่นใจให้แก่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ โค้ช และประชาชนที่เข้าร่วมชมการแข่งขัน


นอกจากนี้ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา โครงการแข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข (PEACE GAME กีฬาสร้างฝัน เพื่อสันติสุข) ประจำปี 2563 โดยแบ่ง 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอลสันติสุข และมวยไทยสันติสุข การจัดการแข่งขันฟุตบอล รอบชิงชนะเลิศ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และการแข่งขันมวยไทย รอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นวันที่ 17 -22 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬากลาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส